Soorten ziektekostenverzekeringen in Spanje: gedetailleerde analyse

Spanje staat bekend om zijn hoogwaardige gezondheidszorgsysteem, dat herhaaldelijk is erkend als een van de beste ter wereld. Het biedt zowel openbare als particuliere medische diensten, waardoor medische zorg toegankelijk en effectief is voor alle inwoners van het land.

We zullen uitleggen hoe het gezondheidszorgsysteem in Spanje is georganiseerd, wie kan rekenen op medische hulp en wat beter is – openbare of particuliere geneeskunde?

 

Gezondheidszorg in Spanje

 

Inhoud

 

Voordelen van geneeskunde in Spanje

 

De geneeskunde in Spanje heeft zijn voordelen:

 • Hoge kwaliteitsniveau. Spaanse artsen zijn hooggekwalificeerd en ervaren, en medische faciliteiten zijn uitgerust met moderne apparatuur. Dit geldt niet alleen voor grote steden zoals Madrid of Barcelona, maar ook voor landelijke gebieden.
 • Toegankelijkheid. Het openbare gezondheidszorgsysteem garandeert toegang tot basis medische zorg voor alle inwoners van het land.
 • Gekwalificeerde medische diensten. Het Spaanse gezondheidszorgsysteem biedt een breed scala aan medische diensten, waaronder preventie, diagnose, behandeling, operaties en revalidatie.
 • Ontwikkelde infrastructuur. Spanje heeft een groot aantal ziekenhuizen, gespecialiseerde klinieken en andere medische instellingen.
 • Innovaties. Spanje implementeert actief innovatieve technologieën en behandelmethoden in de medische praktijk.

 

Hoe is het gezondheidszorgsysteem in Spanje georganiseerd?

Spanjaarden zijn een van de langstlevende mensen in Europa. Ja, het gunstige klimaat en het mediterrane dieet spelen een grote rol, maar de belangrijkste factor is het kwalitatieve gezondheidszorgsysteem. Gemiddeld heeft 98% van de bevolking toegang tot gratis medische zorg (2% hoger dan in andere Europese landen), en er zijn gemiddeld 3,4 medische specialisten per 1000 mensen (in andere Europese landen – 3,1).

 

Gezondheidszorg in Spanje

 

Structureel ziet het gezondheidszorgsysteem in Spanje er als volgt uit:

 • Openbaar gezondheidszorgsysteem (Sistema Nacional de Salud, SNS). Gefinancierd door belastingen en biedt gratis of gesubsidieerde medische zorg voor alle Spaanse burgers, evenals voor legaal verblijvende buitenlanders (in sommige gevallen – ook voor illegalen).
 • Particuliere ziektekostenverzekering. Vult het openbare systeem aan en biedt toegang tot een breder scala aan diensten, bijna geen wachtrijen en comfortabelere omstandigheden voor patiënten.

 

Openbaar gezondheidszorgsysteem

In elk administratief district is er ten minste één openbaar ziekenhuis dat is uitgerust met de modernste apparatuur. Volgens de laatste gegevens werken er ongeveer 600.000 gekwalificeerde professionals in de gezondheidszorg, waarvan 200.000 gespecialiseerde artsen zijn.

Een belangrijk kenmerk van de openbare gezondheidszorg is de gedecentraliseerde structuur: het gezondheidszorgsysteem wordt op regionaal niveau beheerd door de autonome gemeenschappen van Spanje, waardoor rekening kan worden gehouden met lokale kenmerken en behoeften van de bevolking. De belangrijkste financieringsbron zijn belastingen die worden geheven op de inkomsten van natuurlijke personen en rechtspersonen. Daarnaast is er een systeem van cofinanciering, waarbij patiënten een deel van de kosten van medicijnen en sommige medische diensten betalen.

 

Gezondheidszorg in Spanje

 

Toegang tot het systeem:

 • Spaanse burgers: hebben automatisch recht op medische zorg binnen de SNS.
 • Wettelijk verblijvende buitenlanders: moeten zich registreren bij het socialezekerheidsstelsel en een individuele gezondheidskaart (tarjeta sanitaria individual, TSI) verkrijgen.
 • Buitenlandse burgers die illegaal in het land verblijven: hebben in bepaalde gevallen recht op gratis medische zorg binnen de SNS, waarover we later meer zullen vertellen.

 

Laten we wat meer in detail bespreken hoe toegang tot staatsmedische hulp werkt. Toegang tot een staatskliniek omvat een initiële ‘filtering’ van patiënten door de huisarts. Hij onderzoekt de patiënt en neemt op basis daarvan een beslissing: geef hem advies in geval van lichte ongesteldheid, schrijf medicijnen voor of verwijs naar een specialist. Het moet worden opgemerkt dat de lokale bevolking actief medische hulp zoekt, dus het probleem van wachtrijen is hier ook aanwezig. Dit veroorzaakt grote irritatie bij de Spanjaarden, wat aan de ene kant begrijpelijk is. Ze dragen een aanzienlijk deel van hun inkomen af aan het socialezekerheidsfonds. Ze willen dat al hun uitgegeven geld wordt terugbetaald, dus veel Spanjaarden gaan om de meest onbeduidende redenen naar het ziekenhuis. Vandaar de wachtrijen – een vicieuze cirkel.

 

Gezondheidszorg in Spanje

 

Als een patiënt wordt doorverwezen naar een specialist, worden er verplicht tests voorgeschreven. Zelfs als er relatief recente testresultaten beschikbaar zijn, moeten de tests in de meeste gevallen toch worden uitgevoerd.

Over de verschillen nu. Artsen in Spanje handelen strikt volgens een goedgekeurd protocol en werken meestal volgens het principe ‘Do no harm’. Dit betekent dat in het geval van een kleine medische kwestie, de patiënt niet wordt ‘overladen’ met een berg pillen, maar het lichaam wordt toegestaan om zelf met de ziekte om te gaan. Natuurlijk, als sommige medicijnen nodig zijn, dan worden ze voorgeschreven, maar Spaanse artsen zullen nooit medicijnen voorschrijven ‘voor preventie’. Elk geval wordt individueel bekeken en er is geen uniform medicijnschema voor alle patiëntengroepen.

Het tweede punt is de relatie tussen arts en patiënt. Hier is het strikt formeel en nadrukkelijk correct. U komt voor een medische dienst en die dienst wordt u verleend – alles binnen de functieomschrijving. Geen onbeschoftheid of verhoogde stemmen – daarvoor kan men gemakkelijk een rechtszaak aanspannen. Maar lokale artsen hebben meer vrijheid in die zin dat ze zelf een patiënt kunnen weigeren. Bijvoorbeeld, als hij systematisch de medische aanbevelingen niet opvolgt of tegelijkertijd wordt geobserveerd door een andere arts.

 

Gezondheidszorg in Spanje

 

Buitenlandse burgers, vooral in het geval van ernstige ziekten, kunnen het beste een arts bezoeken met een tolk – in Spanje spreekt lang niet iedereen Engels, en het minste misverstand van welke kant dan ook kan slecht aflopen.

 

Dit is de hulp die u kunt krijgen binnen de SNS:

 • Primaire medische zorg: omvat consultaties van huisartsen, kinderartsen, gynaecologen en andere eerstelijns specialisten.
 • Gespecialiseerde medische zorg: wordt verleend door specialisten zoals cardiologen, oncologen, chirurgen, enz.
 • Klinische behandeling: omvat ziekenhuisopname voor operaties, behandeling van ernstige ziekten en revalidatie.
 • Noodhulp: wordt verleend in noodgevallen.
 • Palliatieve zorg: wordt verleend aan patiënten met ongeneeslijke ziekten.
 • Preventie en vaccinatie: SNS voert ziektepreventie- en vaccinatieprogramma’s uit voor de bevolking.

 

Gezondheidszorg in Spanje

 

In het land is gratis basis- en spoedeisende medische zorg voorzien (uitzonderingen – tandheelkundige diensten). Alle openbare ziekenhuizen hebben spoedeisende hulpafdelingen (Urgencias) waar u op elk moment terecht kunt. Gratis hulp is ook beschikbaar bij de ‘Rode Kruis’ (Cruz Roja Española) posten.

 

Individuele Gezondheidskaart, TSI

De Individuele Gezondheidskaart (TSI) of individuele medische kaart, is een sleutelelement van het Spaanse openbare gezondheidssysteem. Deze kaart biedt toegang tot een breed scala aan medische diensten en is verplicht voor alle Spaanse burgers en legaal verblijvende buitenlanders.

De TSI is een plastic kaart die informatie over de eigenaar bevat, waaronder zijn naam, achternaam, geboortedatum, sofinummer en de bijbehorende kliniek. De kaart wordt gebruikt om de patiënt te identificeren bij het zoeken naar medische hulp binnen de SNS.

 

Gezondheidszorg in Spanje

 

Spaanse burgers ontvangen automatisch een TSI bij geboorte of registratie in het socialezekerheidsstelsel.

 

Legale buitenlandse inwoners moeten zich registreren bij het socialezekerheidsstelsel en de volgende documenten verstrekken:

 • Paspoort of verblijfsvergunning.
 • Bewijs van registratie op het woonadres, verkregen bij de gemeente niet eerder dan drie maanden voor de aanvraagdatum (empadronamiento).
 • Sofinummer.

 

Bij het zoeken naar medische hulp binnen de SNS moet de TSI worden getoond. De kaart wordt gebruikt om de patiënt te identificeren en zijn bezoek te registreren. In sommige gevallen kan aanvullende documentatie nodig zijn, zoals een verwijzing van een arts of testresultaten.

 

BELANGRIJK: Niet alleen inwoners, maar ook buitenlanders die zich legaal of illegaal in het land bevinden, hebben recht op gratis medische zorg.

 

Illegalen hebben alleen recht op gratis medische zorg in Spanje in noodgevallen: de noodzaak van spoedchirurgie, ernstige ziekte, in geval van ernstig letsel na een ongeval of ongelukken. Kinderen onder de 18 jaar en zwangere vrouwen hebben ook recht op huidige en spoedeisende medische zorg, ongeacht hun status – legaal of illegaal.

 

Particuliere medische verzekering in Spanje

In Spanje, naast een goed ontwikkeld openbaar gezondheidssysteem, is er een bloeiende markt voor particuliere medische verzekeringen. Het biedt een aantal voordelen: geen wachtrijen, een bredere keuze aan artsen en klinieken, en toegang tot extra diensten.

 

Gezondheidszorg in Spanje

 

De kosten van particuliere medische verzekering in Spanje hangen af van verschillende factoren:

 • Leeftijd van de verzekerde. Verzekeringspremies voor ouderen zijn meestal hoger dan voor jongeren.
 • Gezondheidstoestand. Mensen met chronische ziekten of een predispositie ervoor kunnen te maken krijgen met hogere verzekeringspremies.
 • Keuze van verzekeringsplan. Er zijn verschillende verzekeringsplannen met verschillende niveaus van dekking en kosten.
 • Woonregio. De kosten van verzekering kunnen afhankelijk zijn van de woonregio.
 • Verzekeringsmaatschappij. Verschillende verzekeringsmaatschappijen bieden verschillende tarieven en voorwaarden.

 

De belangrijkste spelers op deze markt zijn verschillende bedrijven: DKV, Adeslas, Mapfre, Sanitas en Asisa. Een standaardpakket voor een relatief gezonde jonge persoon van ongeveer 30 jaar kost ongeveer 40 euro per maand. Het is erg moeilijk om een verzekering af te sluiten voor mensen ouder dan 65 jaar – het wordt aangenomen dat op deze leeftijd een persoon al een volledig ‘boeket’ van verschillende ziekten heeft, dus voor een verzekeringsmaatschappij is zo’n klant gewoon niet rendabel.

 

Gezondheidszorg in Spanje

 

Particuliere medische verzekering is geschikt voor degenen die:

 • Hun tijd waarderen en lange wachtrijen in openbare klinieken willen vermijden.
 • De mogelijkheid willen hebben om een arts en kliniek te kiezen.
 • Behoefte hebben aan extra diensten die niet door de SNS worden aangeboden.
 • Zich maandelijkse verzekeringspremies kunnen veroorloven.

 

Het hebben van een openbare of particuliere verzekering in Spanje is de belangrijkste voorwaarde voor een comfortabel leven in het land. Ja, er is een moment van onvolledige dekking van diensten door de medische verzekering. Dat wil zeggen, voor een aantal procedures, zoals het installeren van een dure prothese, moet u het ontbrekende bedrag bijbetalen. Maar dit valt in geen enkel opzicht te vergelijken met de kosten die u te wachten staan bij het ontbreken van een verzekering. Zo kost een eerste doktersbezoek gemiddeld 150-200 euro, tests kosten ongeveer 100 euro, de prijs van een MRI begint bij 600 euro, en bevallingen kosten ongeveer 4500-5000 euro.

Voor gedetailleerd advies en hulp bij het verkrijgen van een medische verzekering kunt u terecht bij het bedrijf “M2 Real Estate”. Onze specialisten behandelen elk geval individueel, waarbij ze alle benodigde juridische hulp en ondersteuning bieden.